Մանկական այգի ավտոդրոմ

Կանաչ քաղաք և բարեկարգում

26-09-2019

ԷՄ

Է. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Առաջարկներ՝ 1

Քվեարկողներ

Առաջարկ

Երեխաներին դեռ մանուկ հասակից անհրաժեշտ է կրթել որպես երթևեկության մասնակից, թե որպես հետիոտն, թե որպես ապագա վարորդ։ Քանի դեռ հանրակրթական դպրոցներում չկան դասընթացներ երթևեկության տարրական կանոններին ծանոթացնելու համար, կարծում եմ արժե կառուցել գոնե մեկ մանկական այգի ավտոդրոմ՝ կահավորված իրական  ճանապարհային նշաններով, գծանշումներով, լուսացույցներով։

Լուծում

Լուծման համար անհրաժեշտ կլինի մի տարածք, ցանկալի է մեծ լինի, որտեղ կարելի է հիմնել գեղեցիկ այգի-ավտոդրոմ։ Ավտոդրոմը կառուցելու համար անհրաժեշտ կլինի մասնագետների խորհուրդ։ 

Այգին կարող է համատեղելի լինել նաև այս հարթակում առաջարկված նմանատաիպ այլ այգիների հետ։

Մանրամասները քննարկման կարիք կունենան։

Քվեարկության արդյունքում ձևավորվում է թոփ առաջարկների ցանկը:

Ձեր կարծիք չափազանց կարևոր է

Մուտք գործեք հարթակ քննարկումներին մասնակցելու և քվեարկելու համար:

Մեկնաբանություններ չկան

Հարթակի հիմնական պայմանները

Առաջարկները պետք է լինեն՝

  • հանրօգուտ գաղափարներ և ոչ թե անձնական շահ հետապնդող,
  • ամբողջական և չպահանջեն շարունակական ծախսեր, քան պահպանման ծախսերն են,
  • ներկայացված կիրթ և գրագետ հայերենով,
  • այլ անձանց իրավունքները չոտնահարող,
  • իրականանալի և իրագործելի:

Յուրաքանչյուր առաջարկի իրականացման բյուջեն չպետք է գերազանցի 30 000 000 (երեսուն միլիոն) ՀՀ դրամը: 

Ամբողջական տեղեկությանը ծանոթացե՛ք Հարթակի պայմաններ բաժնում:

Այլ առաջարկներ

suggest image
Մատչելիության ինքնագնահատման համակարգ

18-09-2019

ՄՈՒՇԵՂ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Թեև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար միջավայրի մատչելիության պարտադիր լինելն ամրագրված է օրենքով շուրջ 30 տարի, մշակված են բազմաթիվ իրավական ակտեր, սակայն այն դեռ խորթ է տնտեսվարող սուբյեկտների և հանրությանն այլ ծառայություններ մատուցողների համար։ Մատչելիության պահանջը հաճախ արժանանում է հակազդեցության ցածր իրազեկվածության և որոշ պայմանների անհնարին թվալու պատճառով։ Բարեկարգման շրջանակներում մատչելիության ապահովմանն ուղղված քայլերն էլ հաճախ անարդյունավետ են, քանի որ լայն շրջանակների համար հասանելի չէ մատչելիության շինարարական նորմերի վերաբերյալ տեղեկություններ, այդ թվում՝ ոչ մասնագիտական լեզվով։ 

Ծրագրային առաջարկի նպատակը Երևանում հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հաշմանդամության առումով զգայունության ապահովումն է։ Ծրագրի խնդիրներն են՝

  • ծառայությունների մատչելիության ապահովմանն աջակցելը, 
  • ծառայություն մատուցող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ ծառայությունների մատչելիության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը,
  • մատչելի ծառայություններ մատուցողների խրախուսումը։ 

Ծրագրի արդյունքում կարող է ակնկալվել յուրաքանչյուր տարում ծառայություն մատուցող շուրջ 2000 անձի մասնակցություն գնահատման գործին։

Տեսնել բոլորը