Քաղաքացի֊կամավոր

Այլ

28-09-2019

ԳՀ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Առաջարկներ՝ 1

Քվեարկողներ

Առաջարկ

Նպատակը

Հաշվի առնելով ՀՀ պետբյուջեի դեռևս սուղ միջոցները և պետության առաջ ծառացած բազմաթիվ խնդիրները, առաջարկվում է մտցնել նոր մշակույթ՝ քաղաքացի֊կամավոր։ Դրա հիմնական նպատակն է՝ մեծ օբյեկտների (մետրոյի կայարաններ, մարզադաշտեր, գործարաններ և այլն) և ճանապարհների շինարարության, ռազմարդյունաբերության (զինվորական համազգեստի,  զինամթերքի և այլ պարագաների արտադրության), բնապահպանության (ծառերի տնկում, շրջակա միջավայրի աղտոտվածության վերացում) և այլ ոլորտներում քաղաքացիների ներգրավումը՝ որպես կամավորականներ։ Յուրաքանչյուր ոլորտում կամավորականների կողքին պետք է աշխատեն պրոֆեսիոնալ մասնագետներ՝ համապատասխան վարձատրությամբ։ Այս ամենը թույլ կտա զգալիորեն կրճատել ծախսերը, ունենալ նոր ենթակառուցվածքներ՝ դրանցից բխող բոլոր այլ դրական հետևանքներով, և քաղաքացիներին հնարավորություն տալ սեփական ձեռքերով կառուցել իրենց երկիրը։

Լուծում

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Կազմակերպել հանրային քննարկումներ տարբեր մասնագիտությունների տեր անձանց հետ։ Կազմել տնտեսագետներից կազմված խմբեր՝  անհրաժեշտ հաշվարկներ կատարելու և ռիսկերը գնահատելու համար։ Ներգրավել մեծահարուստ բարերարների, որոնք, թե՛ ֆինանսապես, թե՛ արտադրանքի տեսքով (օրինակ ինքնարժեքով շինանյութի տրամադրում) կաջակցեն այս ծրագրին։ Իրականացնել փորձնական միջոցառում, օրինակ՝ բազմահազարանոց ծառատունկ։   

 

Անհրաժեշտ պայմաններ և գործիքամիջոցներ

Անհրաժեշտ է ստեղծել ղեկավար և համակարգող մարմին, որը կլինի հասարակական կազմակերպություն կամ նախարարություններից մեկի ստորաբաժանում։ Մշակել օնլայն հարթակ կամավորների գրանցման և տվյալ պահին կատարվող աշխատանքներին ծանոթանալու համար։ Ստեղծել թրեյնինգ֊կենտրոններ, որտեղ պրոֆեսիոնալ մասնագետները դասընթացներ կանցկացնեն կամավորականների հետ՝ մինչև նրանց աշխատանքի անցնելը։

Հասցե` Հայաստան, Երևան, Ծիծեռնակաբերդի զբոսայգի

Մեկնաբանություն

 

Առաջարկը դիտարկվել է Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան մասնագիտական խմբի կողմից, և ստորև ներկայացվում են մեկնաբանությունները: 

Իրականացումը որոշ չափով կարող է տարբերվել

Կայքի կանոնների համաձայն՝ ստացված առաջարկներն ու դրանց իրականացումը որոշ չափով կարող են տարբերվել:

Քվեարկության արդյունքում ձևավորվում է թոփ առաջարկների ցանկը:

Ձեր կարծիք չափազանց կարևոր է

Մուտք գործեք հարթակ քննարկումներին մասնակցելու և քվեարկելու համար:
ԳՀ
ԳՈՒՐԳԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

10-12-2019 21:42:28

1. Ունի

2. Մեկը մյուսին ինչո՞վ ա խանգարում

ԼԹ
ԼՈՒՍԻԿ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

10-12-2019 20:57:28

Պետությունը որևէ սուղ պայման չունի, բավական է այդ առասպելները կուլտիվացնեք...նորմալ կառավարում է պետք իրականացնել ու ֆինանսների խելամիտ ու բանական բաշխում

Հարթակի հիմնական պայմանները

Առաջարկները պետք է լինեն՝

  • հանրօգուտ գաղափարներ և ոչ թե անձնական շահ հետապնդող,
  • ամբողջական և չպահանջեն շարունակական ծախսեր, քան պահպանման ծախսերն են,
  • ներկայացված կիրթ և գրագետ հայերենով,
  • այլ անձանց իրավունքները չոտնահարող,
  • իրականանալի և իրագործելի:

Յուրաքանչյուր առաջարկի իրականացման բյուջեն չպետք է գերազանցի 30 000 000 (երեսուն միլիոն) ՀՀ դրամը: 

Ամբողջական տեղեկությանը ծանոթացե՛ք Հարթակի պայմաններ բաժնում:

Այլ առաջարկներ

suggest image
Մատչելիության ինքնագնահատման համակարգ

18-09-2019

ՄՈՒՇԵՂ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Թեև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար միջավայրի մատչելիության պարտադիր լինելն ամրագրված է օրենքով շուրջ 30 տարի, մշակված են բազմաթիվ իրավական ակտեր, սակայն այն դեռ խորթ է տնտեսվարող սուբյեկտների և հանրությանն այլ ծառայություններ մատուցողների համար։ Մատչելիության պահանջը հաճախ արժանանում է հակազդեցության ցածր իրազեկվածության և որոշ պայմանների անհնարին թվալու պատճառով։ Բարեկարգման շրջանակներում մատչելիության ապահովմանն ուղղված քայլերն էլ հաճախ անարդյունավետ են, քանի որ լայն շրջանակների համար հասանելի չէ մատչելիության շինարարական նորմերի վերաբերյալ տեղեկություններ, այդ թվում՝ ոչ մասնագիտական լեզվով։ 

Ծրագրային առաջարկի նպատակը Երևանում հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հաշմանդամության առումով զգայունության ապահովումն է։ Ծրագրի խնդիրներն են՝

  • ծառայությունների մատչելիության ապահովմանն աջակցելը, 
  • ծառայություն մատուցող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ ծառայությունների մատչելիության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը,
  • մատչելի ծառայություններ մատուցողների խրախուսումը։ 

Ծրագրի արդյունքում կարող է ակնկալվել յուրաքանչյուր տարում ծառայություն մատուցող շուրջ 2000 անձի մասնակցություն գնահատման գործին։

Տեսնել բոլորը