Հ․ Օշականի անվ․ N 172 դպրոցի բակային տարածքը դարձնել ապահով և փոխել պատուհանները

Շինարարություն

24-09-2019

ՍՄ

Ս. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Առաջարկներ՝ 1

Քվեարկողներ