Մատչելիության ինքնագնահատման համակարգ

Գիտություն և նորարարություն

18-09-2019

ՄՀ

Մ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Առաջարկներ՝ 1

Քվեարկողներ

Առաջարկ

Թեև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար միջավայրի մատչելիության պարտադիր լինելն ամրագրված է օրենքով շուրջ 30 տարի, մշակված են բազմաթիվ իրավական ակտեր, սակայն այն դեռ խորթ է տնտեսվարող սուբյեկտների և հանրությանն այլ ծառայություններ մատուցողների համար։ Մատչելիության պահանջը հաճախ արժանանում է հակազդեցության ցածր իրազեկվածության և որոշ պայմանների անհնարին թվալու պատճառով։ Բարեկարգման շրջանակներում մատչելիության ապահովմանն ուղղված քայլերն էլ հաճախ անարդյունավետ են, քանի որ լայն շրջանակների համար հասանելի չէ մատչելիության շինարարական նորմերի վերաբերյալ տեղեկություններ, այդ թվում՝ ոչ մասնագիտական լեզվով։ 

Ծրագրային առաջարկի նպատակը Երևանում հանրությանը մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հաշմանդամության առումով զգայունության ապահովումն է։ Ծրագրի խնդիրներն են՝

  • ծառայությունների մատչելիության ապահովմանն աջակցելը, 
  • ծառայություն մատուցող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ ծառայությունների մատչելիության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը,
  • մատչելի ծառայություններ մատուցողների խրախուսումը։ 

Ծրագրի արդյունքում կարող է ակնկալվել յուրաքանչյուր տարում ծառայություն մատուցող շուրջ 2000 անձի մասնակցություն գնահատման գործին։

Լուծում

Նշված խնդիրներին հասնելու համար առաջարկվում է ստեղծել ինտերակտիվ հարթակ, այդ թվում՝ հեռախոսային հավելված, որի օգնությամբ ծառայություն մատուցող ընկերությունները կարող են անցնել մատչելիության ինքնագնահատում՝ հասկանալու համար, թե որքանով են իրենց ծառայությունները հարմար հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների համար։ Օրինակ՝ որքանով է ընկերության թիմը պատրաստ ծառայությունների մասին տեղեկություն տրամադրել լսողության խնդիրներ ունեցող հաճախորդին, գնումներ կատարելիս աջակցել կույր անձին, խորհրդատվություն տրամադրել մտավոր խնդիրներ ունեցող անձին վարսերը հարդարելիս և այլն։ Ինքնագնահատման համակարգը թույլ կտա գնահատել նաև ֆիզիկական միջավայրը։ Օրինակ՝ ինչպես մատչելի դարձնել ապակե դռները, որ դրանք տեսանելի դառնան թույլ տեսողություն ունեցող անձանց համար, որտեղ տեղադրել բռնակներ կամ կոճակներ օգնություն հայցելու համար։ 

Ինքնագնահատման արդյունքում տնտեսվարողը կունենա իր ծառայության մատչելիության ընդհանուր գնահատականը և կստանա համապատասխան խորհուրդներ այն հարցերի վերաբերյալ, որին չի համապատասխանել։ Հարթակում կարող են նաև արձանագրվել ընկերությունների ինքնագնահատման արդյունքները, որն էլ օգտակար ռեսուրս կդառնա հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքների անդամների համար՝ միաժամանակ խրախուսելով մատչելի ծառայություններ մատուցող ընկերություններին։

Համակարգը հնարավորություն կտա մշակել բաց տվյալներ, որոնք կարող են կարևոր լինել տարբեր քաղաքականություններ մշակելիս։ Օրինակ՝ հասկանալու համար, թե ծառայությունների հատկապես որ ոլորտն է թերանում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց սպասարկելիս, ֆիզիկական մատչելիության որ հարցում տնտեսվարողներն ունեն աջակցության կարիք և այլն։ Հարթակը կարող է նաև ավտոմատ գեներացնել մատչելիության վերաբերյալ պիտակ, որը տնտեսվարողը կարող է օգտագործել սոցիալական ցանցերում կամ իրականում՝ փակցնելով տեսանելի վայրում։ 

Ծառայություն մատուցողը, բացի քաղաքաշինական նորմերի մասին պարզ և պատկերային տեղեկությունների ստանալուց, հարթակի միջոցով կկարողանա գտնել նաև պարզ հարցերի պատասխաններ՝ ինչու է տնտեսապես շահավետ ունենալ սայլակ օգտագործող անձանց համար մատչելի ծաղկի սրահ, ինչպես պետք է ձևափոխել դռան բռնակը, որ հարմար լինի մարդկանց ավելի լայն խմբերին, որտեղ կարելի է սովորել հայերեն ժեստերի լեզու և այլն։ Հարթակը կարող է դառնալ մատչելիության վերաբերյալ ստեղծված և տարբեր նախաձեռնությունների կողմից պարբերաբար մշակվող տեղեկատվական նյութերի պահոց, քանի որ դրանց կենտրոնացված չլինելը հաճախ արդյունավետ չէ։

Հարթակի մասին շարունակական իրազեկվածությունը կարելի է բարձրացնել նաև սահմանելով մատչելիության փոքր դրամաշնորհ այն տնտեսվարողների համար, որոնք անցել են ինքնագնահատման համակարգով և ունեն աջակցության կարիք փոփոխություններ անելու համար։

Համակարգի անխափան աշխատանքը և զարգացումը կարելի է կազմակերպել պատվիրակման միջոցով։ 

Առաջարկին կից, որպես օրինակ, ներկայացվում է նաև ÖZIV ավստրիական ՀԿ-ի «Արգելքների ստուգացանկի» հղումը։ Կայքը ստեղծվել է 2015-ին և  արժեցել է 13,000 եվրո, որը ֆինանսավորվել է Ավստրիայի Առևտրի պալատի կողմից։

Հասցե` Հայաստան, Երևան, Ամիրյան փողոց

Քվեարկության արդյունքում ձևավորվում է թոփ առաջարկների ցանկը:

Ձեր կարծիք չափազանց կարևոր է

Մուտք գործեք հարթակ քննարկումներին մասնակցելու և քվեարկելու համար:

Մեկնաբանություններ չկան

Հարթակի հիմնական պայմանները

Առաջարկները պետք է լինեն՝

  • հանրօգուտ գաղափարներ և ոչ թե անձնական շահ հետապնդող,
  • ամբողջական և չպահանջեն շարունակական ծախսեր, քան պահպանման ծախսերն են,
  • ներկայացված կիրթ և գրագետ հայերենով,
  • այլ անձանց իրավունքները չոտնահարող,
  • իրականանալի և իրագործելի:

Յուրաքանչյուր առաջարկի իրականացման բյուջեն չպետք է գերազանցի 30 000 000 (երեսուն միլիոն) ՀՀ դրամը: 

Ամբողջական տեղեկությանը ծանոթացե՛ք Հարթակի պայմաններ բաժնում:

Այլ առաջարկներ

no image
Բոլորին հարմար

02-10-2019

ՆԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Տիգրան Մեծ 53 հասցեում առաջիկայում շահագործման կհանձնվի Մանկական ներառական զարգացման կենտրոն, որտեղ հաշմանդամություն  ունեցող և հաշմանդամություն  չունեցող 2-6 տարեկան երեխաները միասին ժամանակ կանցկացնեն՝ կոտրելով բոլոր կարծրատիպերը։

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Երևանում դեռևս չկա ներառական մանկական զարգացման կենտրոն (գործող ներառական մանկապարտեզներում խնդիրներ ունեցող երեխաների և խնդիրներ չունեցող երեխաների խմբերը հստակ առանձնացված են)՝ չափազանց կարևորում ենք նման մոդելով զարգացման կենտրոնի առկայությունը։ Խնդիրներ ունեցող ու չունեցող երեխաները լինելու են միևնույն խմբում՝ ձևավորելով առողջ ներառական միջավայր, նպաստելով երեխաների ճիշտ հոգեբանական ինտեգրմանը, իրազեկմանը և ճանապարհ հարթելով երեխաներին ինտեգրվել ներառական դպրոցում ՝ հեշտությամբ և հոգեբանորեն ավելի պատրաստ։ 

Զարգացման կենտրոնում հաշմանդամություն ունեցող երեխաները անհրաժեշտության դեպքում կստանան նաև վերականգնողական թերապիաներ՝ ֆիզեոթերապիա, էրգոթերապիա, լոգոպեդի և հոգեբանի ծառայություն: 

Առաջարկում ենք նախատեսված բյուջեի սահմաններում տրամադրել  ներառական զարգացման կենտրոնի 6 սենյակի  սարքավորումներ, ինչպես նաև գնդակներ, ծեփամածիկներ, կավ, կինետիկ ավազ և զարգացնող տարբեր խաղեր։ 

Համապատասխան սարքավորումներով ու հատուկ խաղերով հագեցվածությունը կնպաստի ներառական զարգացման կենտրոնի նպատակի իրագործմանը՝ օգնելով ապահովել  բոլոր երեխաների համաչափ զարգացումը։ 

suggest image
Հրազդանի կիրճը՝ հանրային հանգստի գոտի

09-08-2019

ԴԱՎԻԹ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Երևան քաղաքը չունի իր վարչական տարածքում ընտանեկան հանգստի գոտի։ Միակ նման հատվածը Հրազդանի կիրճն է, բայց «վայրի» ձևով՝ բազմաթիվ ռեստորանների արանքների ամենաթեք և անհարմար հատվածներում:։ Շատ ողջունելի կլինի բնակիչների կողմից Հրազդանի կիրճում հանրային հանգստի գոտու կազմակերպումը տաղավարներով, մաղալներով, աղբամաններով, զուգարանով, սառը ցնցուղներով:

Նման գոտու լավ օրինակ կա Թբիլիսիում։

30 միլիոն դրամի շրջանակներում հնարավոր է իրականացնել ծրագրի հիմնական հատվածը և հետագայում Երևանի բյուջեյում նախատեսել սպասարկման գումար:

Երևանի բազմաթիվ քաղաքացիներ, որոնց սիրված ընտանեկան հանգստի վայրերից էր Հրազդանի կիրճը ծրագրի արդյունքում կվերագտնեն այս գոտին և շատ կարճ ժամանակահատվածում այն կդառնա ներքաղաքային օրինակելի պիկնիկային գոտի (ինչպես օրինակ արվեց Սևանի հանրային լողափերի հաջողված ծրագիրը): Այս գոտին ինտենսիվ կաշխատի վաղ գարնանից մինչ ուշ աշուն: Շահառուները կլինեն երևանցիները: Ծրագիրը նաև սոցիալական նշանակություն կունենա՝  շատ ընտանիքների համար  պիկնիկային հանգստի հնարավորություն կլինի (քաղաքում «քաղաքից դուրս») նվազագույն ծախսերով:

Տեսնել բոլորը