Ժամանակացույց

2019 թ.-ի ժամանակացույց

 

  • 8 հուլիս՝ առաջարկների ընդունում
  • 30 սեպտեմբեր՝ առաջարկների ընդունման ավարտ
  • 10 հոկտեմբեր՝ քվեարկության մեկնարկ
  • 10 նոյեմբեր՝ քվեարկության ավարտ
  • Նոյեմբեր-դեկտեմբեր՝ հաղթանակած նախագծերի հայտարարում